Замын-Үүд дэх гаалийн газар

 

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛИЛТ-БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилт буюу бэлэн байдлын үзлэг Замын-Үүд суманд 2019 оны 04 сарын 15-аас 05 сарын 10-ны хооронд зохион байгуулагдлаа. Замын-үүд суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгуулагууд бүгд хамрагдаж Замын-үүд дэх гаалийн газраас Орлогч дарга П.Сүхбаатар, Гаалийн улсын байцаагч П.Агваандондов нараар ахлуулсан нийт 23 албан хаагч идэвхитэй, хариуцлагатай оролцож Штабын удирдлагуудын дунд зохион байгуулагдсан 3 км-ын марш тактикийн гүйлтийн тэмцээнд Орлогч дарга П.Сүхбаатар тэргүүллээ. Замын-Үүд сум нийт 91,8 оноогоор дүүрэн хангалттай дүгнэгдлээ.

 

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь