“ГААЛИЙН БОЛОН БУСАД ТӨЛӨӨГҮЙ ТАТВАРЫГ ХЭРХЭН ХУРААХ ТУХАЙ” СУРГАЛТ БОЛЛОО

Сангийн сайдын 2022 оны 12 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах Гаалийн ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газрын дарга нарын хамтарсан төлөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулж буй “ГААЛИЙН БОЛОН БУСАД ТӨЛӨӨГҮЙ ТАТВАРЫГ ХЭРХЭН ХУРААХ ТУХАЙ” хамтарсан сургалт өнөөдөр (2022.04.07) боллоо. Тус сургалтад ГЕГ-ын Татварын орлогын газар, Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын газар, Хуулийн хэлтэс, Гаалийн газар хороодын дарга, удирдлагууд, татварын орлого болон гаалийн зөрчил хариуцсан 80 орчим албан хаагчид танхим болон цахим хэлбэрээр хамрагдсан байна.Тухайн сургалт, хэлэлцүүлэг нь Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий гаалийн улсын байцаагч нарт мэргэжлийн мэдлэг олгох, хураалтын ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулагдсан юм.

Share on facebook
Share on twitter