ЗАМЫН-ҮҮД ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАР “СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ” СЭДЭВТ СЕРТИФИКАТТАЙ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Гаалийн тухай хууль 2691 дүгээр зүйлийн 2691.1.11 дэх хэсэг, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх хэсэгт тус тус нэмэлт орж улсын хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд чанарын тохирлын хяналт, шалгалт хийх чиг үүргийггаалийн…

Continue ReadingЗАМЫН-ҮҮД ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАР “СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ” СЭДЭВТ СЕРТИФИКАТТАЙ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА