АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛЭЭР ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ЗАМЫН-ҮҮД ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Замын-Үүд дэх гаалийн газрын 95 жилийн ойг угтсан "95 бүтээлч арга хэмжээний төлөвлөгөө"-ний хүрээнд "Авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл”-р сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөж, холбогдох газар, хэлтэстэй санал солилцож 2018.04.26-ны өдөр Гаалийн ерөнхий газрын гаалийн хяналт, шалгалтын гаалийн улсын байцаагч Ч.Алтантуяа ирж тус газрын нийт ГУАБ, ГУБ нарт сургалт зохион байгууллаа.

Замын-Үүд дэх гаалийн газрын 95 жилийн ойг угтсан "95 бүтээлч арга хэмжээний төлөвлөгөө"-ний хүрээнд "Авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл”-р сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөж, холбогдох газар, хэлтэстэй санал солилцож 2018.04.26-ны өдөр Гаалийн ерөнхий газрын гаалийн хяналт, шалгалтын гаалийн улсын байцаагч Ч.Алтантуяа ирж тус газрын нийт ГУАБ, ГУБ нарт сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтаар:

  1. Ачаа, зорчигч тээвэрлэлт
  2. Ачаа тээвэрлэлт гаалийн хяналт
  3. Зорчигч тээвэрлэлт
  4. Хувийн хэрэглээний автотээврийн хэрэгсэл
  5. Тээврийн хэрэгслийн програмд ажиллахдаа ГУАБ, ГУБ нар /Анхаарах асуудал/ чиглэлээр сургалт явууллаай1
  6. й3
  7. й4
видеоклипы онлайн
купить детскую обувь