Замын-Үүд дэх гаалийн газар

2018 оны 11 сарын 30-ны өдөр Замын-Үүд дэх гаалийн газар нь Замын-Үүд дэх Сум дундын Прокурорын газартай хамтран  АЗШНЦ-ГХБ-ийн улсын хилийн орох чиглэлд  “Ёс зүйтэй төрийн албан хаагч, Иргэн таны оролцоо” сэдэвт хууль сурталчлах арга хэмжээ зохион байгуулж явууллаа.

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь