Авлигатай тэмцэх газраас шалгалт ирлээ

Авлигатай тэмцэх газраас 2018оны 10сарын17-18ны хооронд Авлигатай тэмцэх газраас Комиссар Баярбатаар ахлуулсан 5хүний бүрэлдэхүүнтэй “Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр”ийн хэрэгжилтийн үйл ажиллагаатай танилцах,зөвлөмжийн дагуу авсан арга хэмжээ зэрэг ажлыг шалгах шалгалт ирж шалгалтын хөтөлбөрийн дагуу бэлдэж судлагаануудыг гаргаж өгч ажиллаа.

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь