Замын-Үүд дэх гаалийн газар

Засгийн газрын 2019.01.16-ны өдрийн хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаврыг Хүний нөөц, сургалт хариуцсан гаалийн улсын ахлах байцаагч Т.Энхцэцэг нийт албан хаагчид танилцуулж ажлын байран дээр мөрдлөг болгож ажиллахыг Замын-Үүд дэх гаалийн газрын дарга Д.Зоригоо үүрэг болгож, нийт ГУБ, үйлчилгээний албан хаагчдаар гарын үсэг зуруулав.

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь