Замын-Үүд дэх гаалийн газар

“МАЛ АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД” АЯНЫ 2019.10.16-НААС 2019.11.15-НЫ ХООРОНД ЯВЦЫН ТОВЧ ТАЙЛАН

 

  

“МАЛ АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД” АЯНЫ 2019.10.16-НААС 2019.11.15-НЫ ХООРОНД ЯВЦЫН ТОВЧ ТАЙЛАН

ХШ

 

  

     Хүйтний улирал, шинэ жил, сар шинийн баяртай холбоотойгоор ихэсдэг ан амьтан, мал тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гаалийн хяналт шалгалтыг чангатгах зорилгоор тус аяныг 2019.10.16-наас 2020.02.15-ныг дуустал 4 сарын хугацаатай зохион байгуулахаар ЗҮГГ-ын даргын 2019.10.15-ны өдрийн А/48 тоот тушаалаар баталсан. Тус аяныг зохион байгуулах, хяналт тавих ажлын хэсгийн ахлагчаар ХША-ны дарга Ч.Дөлгөөн болон бусад бүрэлдхүүнтэй аяны төлөвлөгөөг 13 ажлын хүрээнд, удирдамжийн хамт боловсруулж батлуулсан.

     Цаг үеиийн байдалтай холбогдон гардаг гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, гаалийн хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж, гаалийн улсын байцаагч нар ажлын хариуцлага сайжруулж, идэвх санаачлагаа нэмэгдүүлэн мал, амьтны гаралтай түүхий эдийг улсын хилээр нэвтрүүлэхгүй байх тал дээр онцгойлон анхаарч ажиллаж байна.

ХГ

Зөрчил илрүүлэлтийн байдал:

Аяны нэг сарын хугацаанд 21 зөрчил илрүүлж эрүүгийн 1 зөрчилд хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж цагдаагийн хэлтэс руу шилжүүлсэн үүнээс 7 зөрчил нь мал, амьтны гаралтай мах, дайвар бүтээгдэхүүн байна.

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь