Замын-Үүд дэх гаалийн газар

Танилцуулга

2019.11.09                                                                                           

Замын-Үүд дэх гаалийн газар, Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн 2019 оны хамтран ажиллах төлөвлөгөөний хүрээнд гаалийн газрын албан хаагчдад сум дундын цагдаагийн хэлтсийн ахмад Л.Нармандах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”-иар 2019.10.08-ны өдрийн 19 цагт сургалт явуулсан.

Танилцуулга

2019.11.09                                                                                           

Замын-Үүд дэх гаалийн газар, Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн 2019 оны хамтран ажиллах төлөвлөгөөний хүрээнд гаалийн газрын албан хаагчдад сум дундын цагдаагийн хэлтсийн ахмад Л.Нармандах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”-иар 2019.10.08-ны өдрийн 19 цагт сургалт явуулсан.


Сургалтаар замын хөдөлгөөнд хэрхэн аюулгүй оролцож байх, аливаа зөрчилд холбогдохгүй байж дэг журмаа мөрдөж замын хөдөлгөөнд оролцож байх талаар тодорхой мэдээллүүдийг өгсөн үр дүнтэй ажил болсон.Ц


Сургалтанд хамрагдсан ГУАБ, ГУБ нарын ирцийг гарын үсгээр баталгаажуулан авсан.

ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБА

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь