Замын-Үүд дэх гаалийн газар

          Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн"Гаалийн байгууллагын хэмжээнд бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж шуурхай арга хэмжээ хэрэгжүүлэх тухай" А24 тоот тушаалыг Гаалийн хяналтын бүс, хэсэг хариуцсан ГУАБ нар нийт ГУБ нартаа танилцуулж,тэмдэглэл үйлдэж хариу ирүүлнэ үү.

                          Замын-Үүд дэх гаалийн газар

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь