"Гаалийн харилцаанд оролцогчдыг АНХААРЧ СОНСЪЁ, үг үйлдлээ АНЗААРЧ ӨӨРЧИЛЬЕ" аян

         Япон Улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Төрийн албаны зөвлөлөөс 2021 оны 06 сарын 16-ны өдрөөс 10 хоногийн хугацаатай зохион байгуулж буй "Иргэдээ АНХААРЧ СОНСЪЁ, үг үйлдлээ АНЗААРЧ ӨӨРЧИЛЬЕ" аяныг зохион байгуулж байна. 
Аяныг төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг тодорхойлон, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг Төрийн албан зөвлөл дэмжин ажиллаж байна. 
Бид "Гаалийн харилцаанд оролцогчдыг АНХААРЧ СОНСЪЁ, үг үйлдлээ АНЗААРЧ ӨӨРЧИЛЬЕ" уриалгатай оролцохоор нэгдэж байна.
Аяны хүрээнд Замын-Үүд дэх гаалийн газрын Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх албанаас иргэд, үйлчлүүлэгч, албан хаагч нарт зориулан зурагт хуудас, гарын авлагыг бэлтгэн хүргэлээ.
IMG 20210624 103644IMG 20210624 110139
                                                                                                                   ---000---
 
видеоклипы онлайн
купить детскую обувь