Э-Транс дахь гаалийн хяналтын бүс

Э-Транс дахь гаалийн хяналтын бүс

vМУГЕГ-ын даргын 2010.09.21-ны №475-р тушаалаар 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулагдсан. 2011.04.15-ны 190-р тушаалаар 2 жилээр  зөвшөөрлийг сунгасан.
vӨргөн төмөр замын ГХБ-ээс урагш 1 км зайд байршилтай 5 га талбай,
vТус бүс нэг цэгийн үйлчилгээнд шилжсэнээр АЗШНЦ-ын ГХБ дэх бөөгнөрлийг саармагжуулж, ачааллыг 30 орчим хувиар бууруулсан.
vШинэ авто машин, тоног төхөөрөмжинд гаалийн бүрдүүлэлт хийдэг.
 
 
 

Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

- Байршил: - Э-Транс ложистикс ГХБ -д

- Байгуулагдсан огноо: - 2013 он 2013 оны 09 сарын 20-ны А/193 дугаар тушаалаар байгуулагдсан.

- Чиглэл: - Төрөл бүрийн

- Хүчин чадал: -2700м2 талбайтай, 9 хаалгатай, битүү хүйтэн агуулах.

- ГБА-аар зарлагдсан байдал: 2017.12.07-ны өдрийн А/274 тоот тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар сунгасан.

- Багтаамж: - 12300м3 багтаамжтай

-Хяналтын тоног төхөөрөмж: 5 ширхэг,

- Гэрэлтүүлэгийн 4 цамхагийг ГБА-ын гадна талбайд хийж өгсөн.

- Гэрэлтүүлгийн цамхаг тус бүрт 4 ширхэг IP хяналтын камер байрлуулсан. /тойргоор 360 градус эргэх болон дээш доошоо 450 градус хөдлөх бололцоотой, өөрийн байрлалаас цааших 250 метрийг татаж харах фото пиксельтэй, камерын бичлэгийг 10 хоног хүртэл хадгалах боломжтой/

- Гаалийн баталгаат агуулахуудад тус бүр 5 ширхэг, гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагааг хянах зориулалттай нийт 11 камер, офиссийн зориулалттай камер 4 ширхэг нийт 24 ширхэг телекамертай. 16 ширхэг нь гаалийн байгууллагын дотоод сүлжээнд холбогдсон ба камерын бичлэг гаалийн байгууллагад хадгалагдаж байгаа болно.

- Гаалийн баталгаат агуулахад ажиллах гаалийн улсын байцаагч нарын ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, ажлын ширээ, сандал болон иж бүрэн компьютер, хэвлэгч принтерүүдээр хангасан, гаалийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон.

 

 

 

 

 

 

Э-Транс дахь гаалийн хяналтын бүс

vМУГЕГ-ын даргын 2010.09.21-ны №475-р тушаалаар 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулагдсан. 2011.04.15-ны 190-р тушаалаар 2 жилээр  зөвшөөрлийг сунгасан.
vӨргөн төмөр замын ГХБ-ээс урагш 1 км зайд байршилтай 5 га талбай,
vТус бүс нэг цэгийн үйлчилгээнд шилжсэнээр АЗШНЦ-ын ГХБ дэх бөөгнөрлийг саармагжуулж, ачааллыг 30 орчим хувиар бууруулсан.
vШинэ авто машин, тоног төхөөрөмжинд гаалийн бүрдүүлэлт хийдэг.
t5
 
11
 
 

Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

- Байршил: - Э-Транс ложистикс ГХБ -д

- Байгуулагдсан огноо: - 2013 он 2013 оны 09 сарын 20-ны А/193 дугаар тушаалаар байгуулагдсан.

- Чиглэл: - Төрөл бүрийн

- Хүчин чадал: -2700м2 талбайтай, 9 хаалгатай, битүү хүйтэн агуулах.

- ГБА-аар зарлагдсан байдал: 2017.12.07-ны өдрийн А/274 тоот тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар сунгасан.

- Багтаамж: - 12300м3 багтаамжтай

-Хяналтын тоног төхөөрөмж: 5 ширхэг,

- Гэрэлтүүлэгийн 4 цамхагийг ГБА-ын гадна талбайд хийж өгсөн.

- Гэрэлтүүлгийн цамхаг тус бүрт 4 ширхэг IP хяналтын камер байрлуулсан. /тойргоор 360 градус эргэх болон дээш доошоо 450 градус хөдлөх бололцоотой, өөрийн байрлалаас цааших 250 метрийг татаж харах фото пиксельтэй, камерын бичлэгийг 10 хоног хүртэл хадгалах боломжтой/

- Гаалийн баталгаат агуулахуудад тус бүр 5 ширхэг, гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагааг хянах зориулалттай нийт 11 камер, офиссийн зориулалттай камер 4 ширхэг нийт 24 ширхэг телекамертай. 16 ширхэг нь гаалийн байгууллагын дотоод сүлжээнд холбогдсон ба камерын бичлэг гаалийн байгууллагад хадгалагдаж байгаа болно.

- Гаалийн баталгаат агуулахад ажиллах гаалийн улсын байцаагч нарын ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, ажлын ширээ, сандал болон иж бүрэн компьютер, хэвлэгч принтерүүдээр хангасан, гаалийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон.

etrans aguulahetrans aguulah1

 

etrans aguulah2etrans aguulah4