ӨТЗ дахь гаалийн хяналтын бүс

ӨТЗ-ын гаалийн хяналтын бүс

v2000.09.29-ны 394-р тушаал, 2001 оны 04-р тушаалаар Өргөн төмөр замын гаалийн хяналтын бүсээр зарлагдсан.
vТөмөр замын төв вокзал дээр байршилтай, өргөн цариг бүхий 11 замтай, 2-р замаас баруун тийш 10 м,  11-р замаас зүүн тийш 30 м, уртаашаа 1200 м буюу     65-70 вагон багтах задгай талбай.
vМУ-ын хилээр өргөн төмөр замаар нэвтэрсэн  зорчигч болон экспортын  /төрөл бүр/  үйл ажиллагаа явуулах зориулалттай.
t6
видеоклипы онлайн
купить детскую обувь