ЗҮТГҮҮРИЙН ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭСГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ЗҮТГҮҮРИЙН ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭСГИЙН

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

$1-          Байршил: - Хилийн зурваст, Монгол Улсын хил дээр

$1-          Байгуулагдсан огноо/Зүтгүүрийн хэсэг байгуулсан/ - 2013

$1-          Чиглэл: - Улсын хилээр орох, гарах зүтгүүрт гаалийн хяналт шалгалт хийх

1. Улсын хилээр нэвтрэх зүтгүүрт гаалийн хяналт, шалгалт

2. Шаардлагатай тохиолдолд ачааны галт тэрэгний цуваанд хийх гаалийн хяналт шалгалт

$1-          Хүчин чадал: - Хуваарийн дагуу 24 цагийн турш хилээр нэвтэрч буй Олон улсын зорчигчийн суудлын болон ачаатай, хоосон вагоноос бүрдсэн цувааг чирэх зүтгүүрүүдийг шалгах

$1-          ГХБ-ээр зарлагдсан байдал- Зарлагдаагүй

$1-          Багтаамж- Өргөн болон нарийн төмөр замаар нэвтэрч буй галт тэргийг чирэгч зүтгүүрүүдийг шалгах

$1-          Хүний нөөц: -Гаалийн хяналт хариуцсан 1 ГУАБ, 4 ГУБ өдөр бүр 12 цагаар ээлжээр тасралтгүй 24 цаг ажиллаж байна.

ЗҮТГҮҮРИЙН ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭСГИЙН

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

$1-          Байршил: - Хилийн зурваст, Монгол Улсын хил дээр

$1-          Байгуулагдсан огноо/Зүтгүүрийн хэсэг байгуулсан/ - 2013

$1-          Чиглэл: - Улсын хилээр орох, гарах зүтгүүрт гаалийн хяналт шалгалт хийх

1. Улсын хилээр нэвтрэх зүтгүүрт гаалийн хяналт, шалгалт

2. Шаардлагатай тохиолдолд ачааны галт тэрэгний цуваанд хийх гаалийн хяналт шалгалт

$1-          Хүчин чадал: - Хуваарийн дагуу 24 цагийн турш хилээр нэвтэрч буй Олон улсын зорчигчийн суудлын болон ачаатай, хоосон вагоноос бүрдсэн цувааг чирэх зүтгүүрүүдийг шалгах

$1-          ГХБ-ээр зарлагдсан байдал- Зарлагдаагүй

$1-          Багтаамж- Өргөн болон нарийн төмөр замаар нэвтэрч буй галт тэргийг чирэгч зүтгүүрүүдийг шалгах

$1-          Хүний нөөц: -Гаалийн хяналт хариуцсан 1 ГУАБ, 4 ГУБ өдөр бүр 12 цагаар ээлжээр тасралтгүй 24 цаг ажиллаж байна.

zutguur

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь