95 ЖИЛ

2015 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ГЕГ Замын Үүд
Тайлант огноо: 2015.03.31
   
 
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
 
(Өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)

 

Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь
105 II.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III +IV ) 766'366'400.00 709'684'390.12 56'682'009.88  
110 III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 766'366'400.00 709'684'390.12 56'682'009.88  
120 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 547'171'600.00 547'171'574.36 25.64  
130 Үндсэн цалин 509'361'300.00 509'361'274.36 25.64 100.00
140 Гэрээт ажлын цалин 21'713'100.00 21'713'100.00 - 100.00
141 Хоол, Унаа 16'097'200.00 16'097'200.00 - 100.00
150 Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 60'188'900.00 60'188'900.00 - 100.00
190 Бараа, үйлчилгээний урсгал зардал 159'005'900.00 102'323'915.76 56'681'984.24  
200 Гэрэл цахилгааны зардал 57'499'800.00 56'675'462.00 824'338.00 98.57
210 Түлш,халаалтын зардал 45'480'000.00 20'452'786.06 25'027'213.94 44.97
220 Цэвэр,бохир усны зардал 4'999'700.00 4'441'135.00 558'565.00 88.83
270 Бичиг хэргийн материал 624'900.00 638'620.76 -13'720.76 102.20
280 Тээвэр, шатахууны зардал 1'374'900.00 1'370'000.00 4'900.00 99.64
290 Шуудан холбооны зардал 500'100.00 517'612.70 -17'512.70 103.50
300 Дотоод томилолтын зардал 424'700.00 424'700.00 - 100.00
330 Хичээл сургалт, үйлд.дадлагын зардал 174'900.00 - 174'900.00 -
350 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 308'000.00 154'000.00 154'000.00 50.00
360 Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал 300'000.00 200'000.00 100'000.00 66.67
370 Зөөлөн эдлэл нормын хувцас худ.авах зардал 454'000.00 227'000.00 227'000.00 50.00
390 Харуул,хамгаалалтын зардал 22'833'000.00 13'200'000.00 9'633'000.00 57.81
410 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр 17'416'700.00 417'920.00 16'998'780.00 2.40
420 Маягт хэвлүүлэх зардал 875'100.00 832'412.00 42'688.00 95.12
430 Урсгал засварын зардал 3'750'000.00 2'218'017.64 1'531'982.36 59.15
451 Хог хаягдал 490'000.00 455'849.60 34'150.40 93.03
461 Газрын төлбөр 200'000.00 98'400.00 101'600.00 49.20
470 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 200'100.00 - 200'100.00 -
480 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 1'100'000.00 - 1'100'000.00 -
615 VI.ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР - 750'244'157.00 -750'244'157.00  
645 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих - 2'206'057.00 -2'206'057.00 -
665 Төсвөөс санхүүжих - 748'038'100.00 -748'038'100.00  

 

 

ЗАМЫН-ҮҮД ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗАР

10 Үйл явдал

Гааль сонсож байна

Замын-Үүд дэх гаалийн газар таныг сонсож байна

Гаалийн лавлах утас

9636-1281

Холбоо барих

Замын-Үүд дэх гаалийн газар
Монгол улс,
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 1-р баг
Утас: 025245-43222, Лавлах утас: 9636-1281
Факс: 025245-43222
Цахим хаяг:
Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Scroll to top