95 ЖИЛ

ЗАМЫН-ҮҮД ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН АРХИВЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ЗАМЫН-ҮҮД ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН АРХИВЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Замын-Үүд дэх Гаалийн газар нь 2001 оноос архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн орон тоогшинээр бий болгон зориулалтын өрөө тасалгаа, зориулалтын тоног төхөөрөмжтэй болж, архивын баримтыг архивын тухай хууль, журам, заавар, стандарын дагуу эмхлэн цэгцлэж, хадгалах хамгаалах ажлыг хийж, хэвшүүлж ирсэн байна. Архивын зориулалтын тоног төхөөрөмжтэй 2 өрөө,3, 4 дүгээр өрөөнд хадгалах хугацаа дууусаж байгаа баримтаа хадгалан ажиллаж байна. Данс, бүртгэл 1, 2, 3 1990-2016 оны баримтын бүртгэлийг Дорноговь аймгийн архивын тасгаар батлуулсан.

ЗАМЫН-ҮҮД ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН АРХИВЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Замын-Үүд дэх Гаалийн газар нь 2001 оноос архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн орон тоогшинээр бий болгон зориулалтын өрөө тасалгаа, зориулалтын тоног төхөөрөмжтэй болж, архивын баримтыг архивын тухай хууль, журам, заавар, стандарын дагуу эмхлэн цэгцлэж, хадгалах хамгаалах ажлыг хийж, хэвшүүлж ирсэн байна. Архивын зориулалтын тоног төхөөрөмжтэй 2 өрөө,3, 4 дүгээр өрөөнд хадгалах хугацаа дууусаж байгаа баримтаа хадгалан ажиллаж байна. Данс, бүртгэл 1, 2, 3 1990-2016 оны баримтын бүртгэлийг Дорноговь аймгийн архивын тасгаар батлуулсан.

 

бүртгэл тус тус батлагдаж ирсэн.

“Дорноговь аймгийн архивын тасаг”-р Устгах хэргийн акт-№05 батлуулж, 1990-2016 оны /1996-2016 оны 4653 устгахаар ялгасан хадгаламжийн нэгж/-ийн баримтыг Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний А/18 дугаар тушаалаар батлагдсан “Архивын баримт устгах комисс томилох тухай” комиссын бүрэлдэхүүн Замын-Үүд дэх гаалийн газрын архивт хадгалах хугацаа дууссан, түүх эрдэм шинжилгээний ач холбогдолгүй болсон 4653 баримтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл хугацаанд устгах ажлыг зохион байгуулж, устгалд оруулсан.

2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар

Байгууллагын програм, Цахим баримтын талаар: Архивын ерөнхий газраас баталсан “Байгууллагын архивын программ”-ыг хөмрөг, данс, хадгаламжийн нэгж, баримтын түвшинд мэдээллийг бүртгэж архивын мэдээллээр цахим сан үүсгэх, цахим бүртгэлээр нөхөн бүрдүүлэлт хийх, байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр мэдээллийн сангаас архивын лавлагаа мэдээллээр түргэн шуурхай үйлчлэх зорилгоор 2010 оноос архивын баримтаар нэгдсэн мэдээллийн сан бий болгоход зорилгоор архивын программ суулган ажиллаж байна. Архивын программд данс бүртгэл Данс-1, Данс-2, Данс-3, Байнга хадгалах, 70 жил хадгалах баримтуудыг товьёогоор шивэн оруулж , Замын-Үүд дэх гаалийн газрын даргын 1990-2018 он хүртэлх   тушаалуудын товъёогыг программд оруулан, газрын ач холбогдолтой хурлын тэмдэглэл,  газрын даргын тушаал, ажлын тайланг скайнердан цахим хэлбэрт оруулаад байна.

Байнга хадгалах архивын баримт болох Замын-Үүд дэх гаалийн газрын даргын тушаалуудыг төрийн архивт шилжүүлэхээс өмнө цахим хэлбэрт шилжүүлэн өөрийн байгууллагад хадгалах ажлыг явуулж байна. Одоогийн байдлаар Замын-Үүд дэх гаалийн газрын даргын 1990-2014 онуудын тушаалыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн. Ингэснээр цахим архив санг баяжуулжцаашдаа улам өргөжүүлж лавлагаа олгоход түргэн шуурхай үйлчлэх юм.                                       

Замын-Үүд дэх гаалийн газар 1990-2019 оны байнга хадгалах 1278, 70 жил хадгалах 194, түр хадгалах 16 448 нийт тус газрын байгууллагын архивт 17 920 хадгаламжийн нэгж хадгалагдаж байна..

Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын байгууллагын архивт 2009-2020 оны гаалийн /хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, импортын, түр горим, гүний бүрдүүлэлттэй экспорт/-ын гаалийн мэдүүлгүүд болон Маягт-1, маягт-2/-ын үйлчилгээний хураамжийн хуудсууд хадгалагдаж байна. 

10 Үйл явдал

Гааль сонсож байна

Замын-Үүд дэх гаалийн газар таныг сонсож байна

Гаалийн лавлах утас

9636-1281

Холбоо барих

Замын-Үүд дэх гаалийн газар
Монгол улс,
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 1-р баг
Утас: 025245-43222, Лавлах утас: 9636-1281
Факс: 025245-43222
Цахим хаяг:
Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Scroll to top