95 ЖИЛ

Өргөдөл, гомдол архивын лавлагаа

1.2020 оны эхний хагас жилд: Байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврын 8.5. баримт түр олгох тухай, ГЕГ-ын даргын 2018 оны 08 сарын 14-ний А/149 дугаар тушаалаар батлагдсан “Статистик мэдээлэл, лавлагаа авах тухай хүсэлтийг шийдвэрлэх журам”-ын заавар, журмын дагуу:

1.1. Байгууллагын албан хаагч, хууль хяналтын байгууллага болон ААН, иргэдийн хүсэлтийн дагуу архивын лавлагаа хуулбар олгох: ГЕГ, байгууллагын албан хаагчид, хууль хяналтын байгууллагын 126 хадгаламжийн нэгжийн 3566 хуудас архивын лавлагаа, хуулбар олгож дотоод сүлжээ буюу спаркаар 14 бүрдүүлэлтийн 471 хуудас бичиг, баримтыг скайнердан хүргүүлж байна.

1.2. Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн 39 хүсэлтээр 22 хадгаламжийн нэгжийн 117 хуудас архивын лавлагаа, 585 000 төгрөгний хуулбар олгосон.

2. Замын-Үүд дэх гаалийн газарт ирүүлсэн өргөдөл гомдол, Санал хүсэлтийн 2020 эхний хагас жил мэдээллийн тайлан:

2.2020 оны өргөдөл гомдол, санал хүсэлт, мэдээллийн тайлан

2.1. Тайлант хугацаанд нийт 30 үүнээс тус байгууллагын албан хаагчдаас 23, бусад байгууллага,7 иргэнээс өргөдөл, гомдол ирүүлсэн байна. Үүнээс:

2.1.1. Тус байгууллагын албан хаагчдаас ирсэн 23 өргөдөл гомдлыг ангилж үзвэл:

$1Ø  Байр хүсэх тухай- 2

Чөлөө хүсэх тухай-8 Үүнээс:

$1Ø  Цалинтай –5

$1Ø  Цалингүй чөлөө-2

       Чөлөө хүсэх тухай чөлөөний хуудсаар 1 хүртэл 5 хоногийн чөлөөг 1 гаалийн улсын           байцаагчид олгов.

Ажлаас гарах тухай-5

Хувийн тэмдэг солиулах тухай-5

       2.1.2 Бусад-3

2.2.1Байгууллага болон иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол 7, Үүнд:

$1Ø  Иргэдээс 6 өргөдөл,

$1Ø  Аж ахуйн нэгж,байгууллагаас1 өргөдөл,

2.2.2 Гаалийн бүрдүүлэлттэй холбоотой 10 гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Үүнээс:

$1Ø  Барааны үнэ, үнэлгээг өндрөөр үнэлсэн -9

$1Ø  БТКУС-ийг тодорхойлосон-1

$1Ø  байна.

3.Засгийн газрын 2018.08.22-ны өдрийн 258 дугаар тогтоолын 1.2 дахь хэсэг, Сангийн яамны 2018.08.13-ны шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

$1Ø  3.1 Засгийн газрын “11 11” төвөөс ирүүлсэн 3 удаагийн санал, гомдлыг хүлээн авч шалган шийдвэрлэж, хариуг тухай бүр холбогдох газарт нь хүргүүлсэн

$1Ø  3.2 ГЕГ-ын лавлах 1800-1281 утсаархяналт шалгалттай холбоотой 2 гомдол мэдээлэл ирснийг холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж шийдвэрлүүлэн, хаалтыг хийсэн.

$1Ø  ГУБ-ийн ёс зүйтэй холбоотой 1,

$1Ø  үйл ажиллагаатай холбоотой 1,

$1Ø  Замын-Үүд дэх гаалийн газрын лавлах 9636-1281 утсаар: Хяналт шалгалттай холбоотой 16 удаагийн гомдол мэдээлэл ирүүлснийг холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэж шийдвэрлүүлсэн.

Үр дүн:

Нийт 26 гомдол мэдээллийг хүлээн авч, хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэж, хариуг хугацаанд нь мэдэгдсэн.

Хяналт шалгалттай холбоотой 16 гомдол мэдээллийн дагуу 22 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалт хийсэн, 4 зөрчил илэрч ЗТХ-ийн дагуу 15.1 сая төгрөгийн татварын орлогыг нөхөн төлүүлж, 8.5 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авсан, 2180 л этилийн спирт хураан улсын орлого болгосон

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэж ирсэн. Хугацаа хоцроосон өргөдөл гомдол байхгүй.

10 Үйл явдал

Гааль сонсож байна

Замын-Үүд дэх гаалийн газар таныг сонсож байна

Гаалийн лавлах утас

9636-1281

Холбоо барих

Замын-Үүд дэх гаалийн газар
Монгол улс,
Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 1-р баг
Утас: 025245-43222, Лавлах утас: 9636-1281
Факс: 025245-43222
Цахим хаяг:
Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Scroll to top