Замын-Үүд дэх гаалийн газар

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ СЭДЭВТ

СУРГАЛТ- 2019.05.30

         Дэлхийн өюуны өмчийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан зохион байгуулсан Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах 1 сарын аяны хүрээндУлсын бүртгэл, Оюуны өмчийн ерөнхий газартай хамтран ажиллаж, Хяналтын хэлтсийн дарга н.Бат-Эрдэнэ 2019.05.30-ны өдөр тус газарт уригдан ирж, Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд нийт 98 ГУБ оролцож, оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээрх мэдлэгээ дээшлүүлэв.

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ СЭДЭВТ

СУРГАЛТ- 2019.05.30

         Дэлхийн өюуны өмчийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан зохион байгуулсан Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах 1 сарын аяны хүрээндУлсын бүртгэл, Оюуны өмчийн ерөнхий газартай хамтран ажиллаж, Хяналтын хэлтсийн дарга н.Бат-Эрдэнэ 2019.05.30-ны өдөр тус газарт уригдан ирж, Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд нийт 98 ГУБ оролцож, оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээрх мэдлэгээ дээшлүүлэв.

 DSC 0174

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь