АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТОМЖ, АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ, АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Авлига тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, авлигын гэмт хэргийг эрүүгийн хуульд хуульчилсан байдал, ХОСХОМ, ХАСХУМ гаргах талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор…

Continue ReadingАВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТОМЖ, АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ, АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.