АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТОМЖ, АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ, АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Авлига тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, авлигын гэмт хэргийг эрүүгийн хуульд хуульчилсан байдал, ХОСХОМ, ХАСХУМ гаргах талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “Авлига, Авлигын шалтгаан, нөхцөл”, “Авлига, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Албан тушаалтнаас мэдүүлэг, мэдүүлэг тайлбар гаргах тухай”, “Авлигын гэмт хэргийг Эрүүгийн хуульд хуульчилсан байдал” сэдвээр зохион байгуулсан 2 цаг 30 минутын цахим сургалтад Төрийн тусгай болон төрийн үйлчилгээний 151 албан хаагч 92 байршлаас хамрагдав.

Share on facebook
Share on twitter