“ЭРҮҮЛ АЖИЛТАН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭ ЦЭНЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛЛАА.

2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр Одь тан уламжлалтын эмнэлэгтэй хамтран “Эрүүл ажилтан байгууллагын үнэ цэнэ” сэдэвт сургалтыг зохин байгуулж албан хаагчдыг эрүүл мэндийн  үзлэгт хамрууллаа.  

Share on facebook
Share on twitter