ЗАМЫН-ҮҮД АВТОЗАМЫН БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙГ 24 ЦАГААР АЖИЛЛУУЛАХ ТУРШИЛТЫГ 14 ХОНОГИЙН ХУГАЦАА /2023.12.16-2023.12.31/-ТАЙ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ.

Монгол Улсын сайд, Боомтын Сэргэлтийн Үндэсний  хорооны дарга Б.Тулга болон албаны хүмүүс 2023.12.15-2023.12.16-ны өдрүүдэд боомтыг 24 цагаар ажиллуулах бэлтгэл ажилтай танилцаж, холбогдох төрийн байгууллагуудад үүрэг, чиглэл өгч ажиллаж байна.

Share on facebook
Share on twitter