“ЧИНГЭЛЭГ ШАЛГАХ, ГААЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТАД РЕНТГЕН ЗУРГИЙГ АШИГЛАЖ ЭРСДЭЛ ТООЦОХ” ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022 оны 05-р сарын 26-ны өдөр “Чингэлэгтэй ачааг хэрхэн шалгах, чингэлэг дээрх мэдээллийг унших, рентген зурагтай ачаагаа тулгах, чингэлэгт ачигдах барилгын материал, хавтан хэдэн м2, м3 ачигдаж болох зэрэгт эрсдэл тооцох арга” сэдвээр ХШГУАБ Батбилэг, Давааням, ХШГУБ Эрдэнэчулуун нар 1 цагийн ажлын байрны сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд ГУАБ-3, ГУБ-9 хамрагдлаа.

Share on facebook
Share on twitter